Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Sękowej rozpoczął działalność w 1993 roku. Placówka opiekuńcza jest prowadzona przez gminę Sękowa, przeznaczona dla osób w podeszłym wieku. 

Podstawowym zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych  w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sękowej aktywnie uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą z lokalnego wolontariatu, parafialnego KSM-u, Akcji Katolickiej, Cartitasu, dziećmi przedszkolnymi. Regularnie biorą udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez inne domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Sękowej położony jest w sąsiedztwie zabytkowego Kościoła pw św. Filipa i Jakuba.  Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie budynku został zagospodarowany, co pozwala na aktywny wypoczynek i rekraację. Dom i jego otoczenie daje możliwość osobom niepełnosprawnym samodzielnie poruszanie się po terenie, poprzez likwidację barier architektonicznych, istniejące podjazdy. W budynku dla mieszkańców przystosowano 5 pokoi, są to pokoje trzyosobowe, dwuosobowe i jednoosobowe.

 

MISJA

Misją domu jest utrzymywanie rodzinnej atmosfery zapewniając komfort życia mieszkańców, poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości oraz społecznej przydatności.

 

Kontakt

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Sękowej

mgr Anna Cieśla

Adres:

Dom Pomocy Społecznej w Sękowej

38-307 Sękowa 12

telefon: 18 351 80 95

e-mail: dpssekowa@interia.pl