Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy Sękowa

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa informuje, że w dniu 26 października 2017 r. (tj. czwartek) o godzinie 10:00 w Sali posiedzeń nad remizą OSP w Sękowej odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Informacja, konkurs Wapienne

Uprzejmie informujemy, że nastąpiło przesunięcie ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu Urbanistyczno-Architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 20 października 2017 roku.

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Czytaj więcej

W trosce o pamięć poległych

W sobotę 7 października po akcji sprzątania cmentarzy w Ropicy Górnej uczestnicy akcji spotkali się aby wspólnie omówić dalsze potrzeby porządkowe i podsumować dotychczasowe prace.

Czytaj więcej

W trosce o pamięć poległych

„W trosce o pamięć poległych – PATRONAT NAD CMENTARZAMI Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY SĘKOWA.

W sobotę, 7 października 2017 w ramach akcji, organizacje które sprawują opiekę nad cmentarzami wojennymi z okresu I wojny światowej będą prowadzić prace porządkowe.

Czytaj więcej

Konkurs Urbanistyczno-Architektoniczny

W ramach Konkursu Urbanistyczno-Architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa w termie składania prac, tj. do dnia 29.09.2017 r do Urzędu Gminy Sękowa wpłynęło 6 prac konkursowych.

Czytaj więcej