Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rekonstrukcja 2019

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w wydarzeniu pn Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami. Impreza odbędzie się 4 maja 2019 r. przy terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Sękowej. Szczegóły na plakacie

Czytaj więcej

Darmowe szkolenia – podnieś kompetencje cyfrowe!

Szkolenia skierowane są do osób w wieku 25-74 lata. Każdy z uczestników szkoleń zwiększy swoje kompetencje cyfrowe w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz w zakresie korzystania z usług publicznych.

Czytaj więcej

Ogród 5 zmysłów

Kolejny etap „Ogrodu 5 zmysłów” możemy uznać za zakończony. Projekt dofinansowany został w ramach konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”.

Czytaj więcej

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Męcina Wielka

Na podstawie §23 statutu sołectwa Męcina Wielka – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Męcina Wielka, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r. (t.j. sobota) o godzinie 16:00 (pierwszy termin), 16:15 (drugi termin) w świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Siary

Na podstawie §23 statutu sołectwa Siary – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Siary, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. (t.j. czwartek) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin) w Domu Ludowym w Siarach w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Ciepło z Sękowskiej Ziemi

Dzisiaj 10 kwietnia w Sękowej została podpisana umowa na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych
w miejscowości Sękowa

Czytaj więcej