Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

XVI Sesja Rady Gminy Sękowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że zwołuję  XVI S E S J Ę Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 25 maja 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sękowej, na którą zapraszam.

Czytaj więcej

Dnia 18 maja br. przypada 100. rocznica urodzin Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II

To okazja do wspomnień o tym wielkim Polaku i nieprzeciętnym człowieku.  Podczas swej ponad 26-letniej posługi i licznych podróży Jan Paweł II spotykał się z setkami tysięcy wiernych, przedstawicielami innych chrześcijańskich kościołów, wyznawcami religii niechrześcijańskich, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz młodzieżą. Swoją autentycznością i  charyzmą sprawiał, że kochali go ludzie na całym świecie. Dla wielu osób  był i wciąż jest wielkim autorytetem.

Czytaj więcej

Informacja dla rolników

Szanowni Rolnicy ! Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorlicach funkcjonując w ograniczonym stopniu, bez kontaktu osobistego, z uwagi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, dążąc do zapewnienia ciągłości przepływu informacji i utrzymania na wysokim poziomie obsługi klienta, kieruje do Państwa propozycje praktycznych rozwiązań, bez wychodzenia z domu

Czytaj więcej

Ciepło Sękowskiej ziemi

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą EXALO DRILLING S.A umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej. Zaplanowane prace wiertnicze mają  na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do 3000 metrów.

Czytaj więcej

Zwolnienia podatkowe – aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z epidemią wirusa SARS-Co V-2 przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą przetrwać ten najtrudniejszy okres naszym lokalnym przedsiębiorcom. Wielu z was znalazło się obecnie w bardzo ciężkiej sytuacji za sprawą rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, zmuszającego do zawieszenia lub ograniczenia prowadzonych działalności.

Czytaj więcej